Hoppa till textinnehållet

Ideell förening

 • Enkel administration - mer tid till verksamheten

För att ansöka om att bli kund hos oss för er ideella förening behöver ni kontakta oss. För föreningens säkerhet och för att vi ska uppfylla lagkrav behöver vi få in styrelsebeslut och annan dokumentation om till exempel företrädare och föreningens verksamhet. Följ checklistan längre ner på sidan för att allt ska bli rätt och ansökan gå snabbare. 

Checklista - Förberedelser innan du kan ansöka

 1. Beslut om företrädare

  Ni måste ha beslutat vem eller vilka personer som ska företräda föreningen gentemot Markaryds Sparbank, det vill säga vem som är behörig att administrera föreningens konton och tjänster samt är fullmaktshavare enligt blanketten "Fullmakt ideell förening". Det är viktigt att beslut om vem som företräder föreningen, samt hur, är tydligt dokumenterat i ett årsmötes- eller styrelseprotokoll, beroende på stadgars bestämmelser.

 2. Fyll i "Fullmakt ideell förening"

  Föreningens ordförande och kassör samt eventuellt ytterligare företrädare gentemot Markaryds Sparbank som ni utsett ska skrivas in i dokumentet ”Fullmakt ideell förening”. Fullmakten är obligatorisk och ska både skickas in med ansökan samt tas med i original till kontoret när ansökan är godkänd.
  Fullmakt ideell förening (pdf)

 3. Skanna och spara följande dokument digitalt

  • Senast antagna stadgar.
  • Protokoll från konstituerande möte alternativt senaste årsmötet/årsmöten där nuvarande styrelse är vald.
  • Protokoll från mötet där företrädare gentemot Markaryds Sparbank beslutats.
  • Fullmakt ideell förening
  • Annan dokumentation såsom Verksamhetsplan, Verksamhetsberättelse, Årsredovisning och budget.
  • Protokoll  och Fullmakt ska vara fysiskt vidimerade.

  Det här ska stadgarna och protokollen innehålla

 4. Förbered svar på frågor om er förenings verksamhet

  Då alla frågor om er föreningens verksamhet måste besvaras vid ett och samma tillfälle i den digitala ansökan är det viktigt att ni är förberedda. Skriv gärna ut och gå igenom checklistan och frågorna tillsammans i styrelsen.

  Checklista med frågorna och begreppsförklaring (pdf)

Vanliga frågor och svar