Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Om Markaryds Sparbank

Markaryds Sparbank grundades 1875. Sedan dess har vi gett bygdens människor möjlighet att spara för framtiden, låna till att sätta bo, till att köpa sitt hemman och i modernare tid till att finansiera sitt företag eller familjens nya bil.

Markaryds Sparbank är en fristående sparbank. Det betyder att inga externa aktieägare eller moderbolag, i Sverige eller utomlands, kan styra verksamheten eller kräva avkastning på sina pengar. Vårt överskott återinvesteras i bygden och går tillbaka till kunderna genom kloka investeringar och förbättrade tjänster. Samtidigt säkerställs våra kunders trygghet genom att vi lyder under stränga regler för hur verksamheten ska bedrivas.

Vår styrka är den lokala närvaron, närheten till beslut och vår personkännedom. Genom professionellt bankmannaskap, hög och personlig servicegrad och kunskap om lokala förutsättningar ska vi behålla vår starka förankring i bygden. Förutom det har vi tillgång till ett internationellt nätverk av service och tjänster. Därmed kan vi idag och för lång tid framöver vara den bästa banken för folk, företag och föreningar i vår bygd.