Skip to content

Med fasträntekonto får du ett bundet sparande med fast ränta. När kontot öppnas väljer du vilket belopp du vill spara och den bindningstid som passar dig – från ett till tre år. Vilken ränta du får beror på hur länge du väljer att binda dina pengar. Vill du öka på ditt sparande längre fram öppnar du ett till fasträntekonto. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. 

Pris

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från ett till tre år: 


1 år: 3,40 % 
2 år: 3,20 %
3 år: 3,00 % 

- Varje kund kan ha max 5.000.000 kr placerat på fasträntekonton i Markaryds Sparbank

- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

Om du vill ta ut pengarna i förtid

Om du behöver ta ut pengarna innan slutförfallodagen tillkommer en avgift som kallas ränteskillnadsersättning. Denna beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen. Ränteskillnadsersättningen tas i första hand ut från upplupen ränta, men om den inte räcker tas resterande belopp ut ifrån kapitalet.

Fasträntekonto - mer information