Tänker du starta en förening? Eller vill du flytta din befintliga förening från en annan bank? Här får du vägledning om vilken information banken behöver från dig för att kunna bedöma om vi har möjlighet att vara till hjälp. Du behöver vara medveten om att vi bara hanterar ansökningar från föreningar som har sitt säte i Markaryds kommun.  

Följande handlingar behöver vi från dig:
Ifylld kundkännedom föreningskund
- Ifylld fullmakt ideell förening 
- Aktuella stadgar
- Konstituerande möte
- Styrelseprotokoll med beslut om företrädare
- Senaste årsmötesprotokollet

För dig som startar en ny förening måste du registrera föreningen hos Skatteverket för att mottaga ett organisationsnummer innan du kontaktar banken.

Vad händer sen?
När vi har mottagit efterfrågade uppgifter kommer vi att granska uppgifterna och därefter göra en bedömning. När detta är gjort hör vi av oss till dig igen. Även om vi har mottagit alla nödvändiga uppgifter är det viktigt att vara medveten om att banken har rätt att tacka nej till din ansökan. Om du har frågor når du oss enklast på eller på 0433-754 00