Skip to content

Aktuella räntor i Markaryds Sparbank

Ta del av våra aktuella inlåningsräntor på våra privatkonton och läs mer om hur det fungerar.

e-sparkonto

Pris

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 1,40 %

Förmånskonto

Pris

- Fyra fria uttag per år
- Räntan är för närvarande 2,60 %

Fasträntekonto

Pris

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från ett till tre år
- Ränta för närvarande:


1 år: 3,60 % 
2 år: 3,30 %
3 år: 3,20 % 

- Varje kund kan ha max 5.000.000 kr placerat på fasträntekonton i Markaryds Sparbank

- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen

Privatkonto

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Skogskonto

Pris

Räntan är för närvarande 2,75 % på Skogskonto

Räntan är för närvarande 2,75 % på Skogsskadekonto

Räntan är för närvarande 2,75 % på Skogslikvidkonto

Investeringssparkonto (ISK)

Pris

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0,0 %
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Inlåningsräntor företag

Mer information