Skip to content

Arvskifte - dela upp arv

Arvskifte betyder att dela upp den avlidnes eventuella tillgångar mellan arvingarna. Här kan du läsa om hur du gör för att flytta över de tillgångar som dödsboet har i Markaryds Sparbank till arvingarna.

Arvskifteshandling och tidsgräns arvskifte

Checklistor och blanketter