Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Så här gör du för att lämna ett klagomål

Händer som plockar röda äpplen och lägger de i en hink

För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med vårt bemötande och våra produkter. Är du missnöjd är den enklaste och snabbaste vägen att få hjälp genom att kontakta oss på kontoret eller ringa oss på 0433-754 00
 

Om du inte är nöjd med vårt svar kan ärendet omprövas. Här får du reda på hur vi på bästa sätt hjälper dig med ditt ärende.

 1. Inkomma med klagomål

  För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med vårt bemötande och våra produkter. Är du missnöjd är den enklaste vägen att få hjälp att kontakta oss genom att ringa Kundcenter på 0771-22 11 22, Kundcenter företag på 0771-33 44 33 eller besöka något av våra kontor.

  Har du inte tjänsten personlig service via telefon så kan du läsa om hur du ansluter dig på denna sida.

  Om du inte är nöjd med vårt svar kan ärendet omprövas. I punkterna nedan får du reda på hur vi på bästa sätt hjälper dig med ditt ärende.

 2. Överklagan av beslut

  Om du efter svar från kontor eller kundcenter fortfarande inte är nöjd med det svar du fått, och ytterligare vill pröva ditt ärende, kan ärendet prövas på nytt hos klagomålsansvarig. 

  Klagomålsansvarig 
  Markaryds Sparbank 
  Box 124
  285 23 Markaryd

  Beskriv skriftligt vad du tycker är fel och vem du har haft kontakt med.     

  Om ditt ärende gäller försäkringsprodukter hos Swedbank Försäkring ska du vända dig till dem:
  Kontaktvägar Swedbank Försäkring

 3. Om du fortfarande inte är nöjd

  Om du efter omprövning av bankens klagomålsansvarig fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till nedan instanser. Du kan alltid vända dig till dessa instanser efter bankens första beslut.

  Om du är företagskund kan du enbart vända dig till allmän domstol för vidare prövning.

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
  Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00

  arn.se

  ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns vissa värde- och tidsgränser. Banken åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten.

  Konsumentvägledning
  Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå
  Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00

  konsumenternas.se

  Självständig rådgivningsbyrå, lämnar kostnadsfritt vägledning bank- och finansfrågor. Står i kontakt med klagomålsansvariga i banker och värdepappersinstitut.

  Allmän domstol
  Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
  domstol.se

  Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken eller appen för privatpersoner
  Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller appen för privatpersoner och det har uppstått en tvist - som du inte har kunnat lösa med banken - har du rätt att använda
  EU:s onlineplattform för tvistlösning.

  Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på konsumenteuropa.se.

  Särskild information om behandling av personuppgifter
  Om du känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du rättighet att kontakta Markaryds Sparbank med frågor, begäran om registerutdrag, begäran om återkallande av samtycke samt begära att få göra gällande andra rättigheter. Vill du framföra klagomål avseende behandling av personuppgifter eller avslag på någon av tidigare begärda rättigheter kan du skriftligen kontakta Markaryds Sparbanks dataskyddsombud.

  Dataskyddsombudet
  Markaryds Sparbank 
  Box 124
  285 23 Markaryd

  Du har också rättighet att framföra klagomål avseende behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.