Skapa trygghet i företaget vid ojämnt inflöde så att ni alltid har likvida medel.