Hoppa till textinnehållet

Betala till utlandet

Kollegor står och pratar mellan möten

Vilken lösning som passar ditt företag bäst beror bland annat på hur många betalningar ni har, storleken, hur ofta betalningarna görs och om ni känner mottagarna.

När du gör en betalning till utlandet ligger det i alla parters intresse att betalningen når betalningsmottagaren så fort som möjligt. Med bankens olika betalningskanaler kan ditt företag skicka internationella betalningar i stort sett till hela världen.

Förutsättningar för snabba och säkra betalningar till utlandet

För att en betalning ska kunna genomföras så snabbt, säkert och billigt som möjligt måste den innehålla korrekta uppgifter så som:

  • Namn, adress och land till vilket betalningen ska gå
  • Betalningsmottagarens kontonummer i den mottagande banken, anges i IBAN-format vid betalningar till IBAN-länder, se (Landinformation)
  • Betalningsmottagarens BIC/SWIFT-adress

Internationella betalningar - internetbanken

Internationella betalningar - Filbetalningar