Hoppa till textinnehållet

Styrelsens ledamöter

Markaryds Sparbanks styrelse består av personer som bor eller verkar inom sparbankens verksamhetsområde.
Styrelsens uppdrag är att besluta om sparbankens verksamhet.

Christel Fritiofsson Ordförande, f -59, från Markaryd

Invald i bankens styrelse 2012.
Christel Fritiofsson har sedan 1978 haft olika befattningar inom ekonomi i NIBE-koncernen och sedan börsintroduktionen 1997 ansvarat för extern ekonomisk information och investerarrelationer i det börsnoterade moderbolaget. Hon är styrelseledamot i Ekebacken Konferenscenter AB sedan 2006.

Karin Svensson Styrelsens vice ordförande, f -52, från Markaryd

Invald i bankens styrelse 1990.
Karin Svensson är egen företagare sedan 2007. Hon arbetar som agent inom pappersindustrin. Tidigare marknadschef för pappersbruket på Smurfit Kappa Lagamill AB. Har även erfarenhet som kvalitetssystemansvarig. Karin var styrelsens ordförande 2005-2006

Ola Andersson Verkställande direktör, f -68.

Ledamot i bankens styrelse enligt reglemente.
Ola Andersson innehar högskoleutbildning inom ekonomi med inriktning finansiering och är sparbankens VD sedan 2017. Han har mer än 20 års bankerfarenhet, varav merparten inom affärsbank. Ola har innehaft olika chefsbefattningar inom banksektorn sedan 2002.

Ingrid Johansson Ledamot, f -65, från Markaryd

Invald i bankens styrelse 2012.
Ingrid Johansson har jobbat på olika ekonomifunktioner inom pappersindustrin sedan 1984 och som Financial Controller i Smurfit Kappa koncernen sedan 2006.

Niclas Johansson Ledamot, f-69, från Markaryd

Invald i bankens styrelse 2016.
Niclas Johansson är utbildad byggnadsingenjör. Arbetar som produktionschef på Gatu och Väg Väst AB, där han sedan 2014 är delägare.

Rolf-Inge Johansson Ledamot, f -58, från Markaryd

Invald i bankens styrelse 2001.
Rolf-Inge Johansson äger och driver elinstallationsföretaget Knut Nilsson El AB i Markaryd sedan 1985. Han äger och driver 3 st mindre skogsfastigheter i Markaryds kommun med omnejd. Rolf är styrelseledamot i Företagarna Markaryd.

Kerstin Persson-Nordahl Ledamot, f-53, från Markaryd

Invald i bankens styrelse 2006.
Kerstin Persson-Nordahl är utbildad ekonom. Hon är företagsledare och delägare i fastighetsbolagen 3K Bygg Fastighets AB och KB Almen.

Martina Dornerus Ledamot, f-87

Invald i bankens styrelse 2018.
Martina Dornerus är utbildad Jurist och sedan 2013 VD/delägare i Redovisningsbyrån Ekonomkonsulter.